COLNÁ DEKLARÁCIA  a  INTRASTAT

Colná deklarácia

 • Zastupovanie v elektronickom colnom konaní vo vývoze - ECKV
 • vystavenie EUR1, ATR, CMR a iných colných dokladov
 • vystavovanie jednotných colných dokladov (JCD) dovoz
 • ručenie za platbu colného dlhu
 • zastupovanie v colnom konaní
 • poradenská činnosť pre zmluvných partnerov.

Vystavovanie JCD
Dovozné JCD vystavujeme:

 • na základe mandátnej zmluvy
 • jednorazovo

Vývozné doklady v systéme ECKV:

 • na základe mandátnej zmluvy

Vystavovanie na základe mandátnej zmluvy
Ak má klient záujem o poskytovanie colno-deklaračných služieb môžeme uzatvoriť mandátnu zmluvu.

Klientovi potom poskytujeme:

 • ručenie za colný dlh do 10 dní
 • zastupovanie pri spracovaní a podávaní colného vyhlásenia

Jednorazové vystavovanie
Ak klient nemá záujem uzatvoriť mandátnu zmluvu, môže požiadať len o vypísanie JCD v dovoze. JCD podpíše konateľ dovážajúcej firmy alebo ním splnomocnená osoba a je zodpovedný za uhradenie colného dlhu.

Klientovi potom poskytujeme:

 • vystavenie colného vyhlásenia

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

Nájdete nás na tejto adrese... 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode